اسماعيلي مدير كل معماري سازماني و مديريت سامانه هاي اطلاعاتي زیرساخت شد

 
طي حكمي از سوي صادق عباسي شاهكوه مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت مهندس عليرضا  اسماعيلي به عنوان مدير كل معماري سازماني و مديريت سامانه هاي اطلاعاتي منصوب شد.
 
اسماعيلي كه داراي مدرك كارشناسي ارشدمهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي شريف است پيش از اين به مدت پنج سال معاون اداره كل ارتباطات  فناوري اطلاعات استان خراسان رضوي بوده است .
 
كارشناس ارشد صدور طرح  هاي مداري و انتقال و سوييچ شركت مخابرات ،كارشناس ارشد شركت ارتباطات ديتا، مدير گروه ،معاون وسرپرست   دفتر توسعه فناوري اطلاعات  و معاون دفتر نظارت ارزيابي برنامه ها و امور مجامع در  وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از ديگر مسئوليت هاي وي بوده است .