تأمین مالی ۲۶۰ میلیارد تومانی سهامدار عمده مخابرات با اوراق تبعی

خوش‌طینت گفت: در این مدل تأمین مالی، سهام شرکت مخابرات ایران به همراه اختیار فروش تبعی آن از سوی شرکت توسعه اعتماد مبین به عنوان سهامدار عمده عرضه شد.
 
علی خوش طینت ، مدیر عامل شرکت مشاور عرضه اوراق تبعی مخابرات ایران در گفتگو با فارس گفت:پس از گذشت بیش از ۱۰ ماه از انتشار آخرین اوراق تبعی در سال ۱۳۹۶،انتشار اوراق تبعی شرکت مخابرات ایران با هدف تأمین مالی شرکت توسعه اعتماد مبین در شهریور ماه امسال صورت گرفته است.
 
مدیرعامل مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین با اشاره به حجم انتشار این اوراق افزود: این اوراق با حجمی بالغ بر ۲۶۰۰ میلیارد ریال با نرخ ۲۴ درصد به منظور تأمین مالی یکساله شرکت توسعه اعتماد مبین منتشر شد که سررسید آن در تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۳۹۸ خواهد بود.
 
وی با بیان اینکه تأمین مالی با استفاده از ابزار سهام به وسیله سازوکار اوراق تبعی سبب کاهش نرخ تأمین مالی بنگاه‌ها می‌شود افزود: کل فرآیند انتشار اوراق تبعی به دلیل عدم نیاز به رکن ضامن بانکی، در بازه زمانی بسیار کوتاهی به جمع بندی می‌رسد که از دیگر مزایای این اوراق نسبت به اوراق بدهی است.
 
به گفته این مقام مسئول در این مدل تأمین مالی، سهام شرکت مخابرات ایران به همراه اختیار فروش تبعی آن از سوی سهامدار عمده یعنی شرکت توسعه اعتماد مبین عرضه شد که بر اساس مدل طراحی شده، در صورتی که در تاریخ اعمال اختیار فروش، قیمت بازاری سهام مخابرات ایران کمتر از نرخ اعمال اوراق فروش تبعی شود، سرمایه گذاران می‌توانند سهام تحت مالکیت خود را با یک نرخ تضمین شده به شرکت توسعه اعتماد مبین بازگردانند.
 
خوش طینت یادآورشد: علاوه بر این، جهت پوشش ریسک سهامدار عمده شرکت مخابرات از بابت افزایش قیمت بازاری سهام در تاریخ اعمال اختیار فروش، انتشار اوراق اختیار خرید نیز با یک نرخ مشخص از سوی سرمایه‌گذاران به منظور فروش سهام مذکور به شرکت توسعه اعتماد مبین در این مدل تأمین مالی در نظر گرفته شده است.
 
به گزارش فارس، در این تأمین مالی، شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین به عنوان مشاور عرضه اوراق تبعی مخابرات ایران حضور داشته است.