رئیس دولت الکترونیکی سازمان امور اداری: سند تعامل اطلاعاتی دستگاه‌ها برگرفته از سند سازمان ملل است

رئیس امور ساختارهای سازمانی و دولت الکترونیکی سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: سند تعامل پذیری دولت ایران برگرفته از سند سازمان ملل است.
 
علیرضا شاهپری در همایش چارچوب ملی تعامل پذیری دولت (IGIF) با بیان اینکه یکی از بندهای نقشه راه دولت الکترونیکی سند تعامل پذیری دستگاه هاست، اظهار کرد: سند کنونی برگرفته از اسناد سازمان ملل و هفت کشور پیشرو در این زمینه نظیر انگلستان، برزیل، نیوزلند و… است.
 
وی عنوان کرد: این سند تدوین شده بعد از موافقت نهایی باید مصوب دولت شود و برای اجرا به دستگاه ها ابلاغ گردد.
 
او خاطر نشان کرد: دو کارگروه باید برای پالایش مداوم و بازنگری این سند تشکیل شود و علاوه بر این در هر دستگاهی یک نفر مسئول پیاده سازی سند مذکور گردد.
 
شاهپری با بیان اینکه در اتحادیه اروپا نیز سند تعامل دستگاه ها وجود دارد که اطلاعات اشتغال، مالیات و سلامت را شامل می شود، گفت: در همایش امروز تصمیم داریم نظرات کارشناسی را جمع آوری کنیم.