راه اندازی اگریگیتور مازندران با مشارکت ایرانسل

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ مازندران ﺍﺯ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺷﺮﮐﺖ خدمات ارتباطی ایرانسل ﺟﻬﺖ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺗﺠﻤﯿﻊﮐﻨﻨﺪﻩ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮﺍ (ﺍﮔﺮﯾﮕﯿﺘﻮﺭ) ﺩﺭ این ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺑه ﺰﻭﺩﯼ مرکز ﺗﺠﻤﯿﻊﮐﻨﻨﺪﻩ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮﺍ (ﺍﮔﺮﯾﮕﯿﺘﻮﺭ) ﺍستان مازندران ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﻣﯽﺭﺳﺪ.
 
یدا.. طهماسبی، با اشاره به پتانسیل زیرساخت ارتباطی این استان که بالاترین ضریب نفوذ اینترنت کشور را داراست، گفت: امروزه با توسعه زیرساخت های ارتباطی در استان مازندران، بروز و ظهور ابزارهای تعاملاتی مبتنی بر شبکه اینترنت و نیز تغییر رفتار فردی و جمعی کاربران؛ همگی فرصت و شرایطی را ایجاد کرده که نیاز به توجه و سرمایه گذاری همه جانبه بر توسعه و ساماندهی محتوای الکترونیکی را بر بستر شبکه اینترنت را بیان می کند.
 
وی، نیاز روزافزون به محتوای الکترونیکی فارسی و بومی را بسیار مشهود بیان کرد و گفت: در چنین شرایطی کمک به توسعه محتوای الکترونیکی (به ویژه با رویکرد بومی) یک ضرورت تلقی می شود و از سوی دیگر نیاز دسترسی به محتوای تولیدشده مبتنی بر نیاز عامه مردم ضرورتی است که نمی توان وجود آن را منکر شد و باید با دیدی فراگیر و آینده نگر این مهم را، پیش از تبدیل شدن به یک تهدید، به یک فرصت بدل کنیم و زمینه ساز تدابيري در خصوص ايجاد اشتغال براي نيروي فعال جامعه باشیم.
 
طهماسبی با بیان اینکه حرکت دانشگاه های استان به سمت دانشگاه کارآفرین مشهود است؛ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﮐﺮﺩ: دانشجویان سهم قابل توجهی در این طرح دارند، لذا ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺻﺪﺩ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎههای ﺍﺳﺘﺎﻥ در این طرح مشارکت فعالی داشته باشند.